Home

Activiteitenprogramma Brede School Oostzaan 
vanaf mei 2017

Beste ouders en kinderen,

Met plezier presenteren wij u hierbij het activiteitenprogramma van De Brede School Oostzaan. 

Wat is de Brede School Oostzaan?
De "Brede School" is geen school of gebouw maar een samenwerking van gemeente, onderwijs, kinderopvang, zorg, cultuur en sport en biedt kinderen in de basisschoolleeftijd activiteiten aan na schooltijd. Het doel is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun talenten te ontplooien.

De activiteiten
Bij de activiteiten van de Brede School Oostzaan kan elk kind zijn talent ontdekken en kijken wat hij/zij leuk vindt om te doen! We hopen dat het aanbod veel kinderen aanspreekt en dat veel kinderen zich zullen aanmelden. De activiteiten vinden op verschillende dagen en locaties plaats. Wanneer u uw kind inschrijft doet hij of zij het hele blok met de activiteit mee. Uw kind mag aan meerdere activiteiten, op iedere school/locatie, deelnemen. Let op: tijdens de activiteiten vallen de kinderen onder de wettelijke aansprakelijkheid en de verzekering van het individu. De scholen of andere partners zijn dus niet aansprakelijk.

Inschrijving
Inschrijven doet u door te mailen naar: activiteiten.oostzaan@gmail.com. Wilt u vermelden om welke activiteit  het gaat, uw telnr. waarop u tijdens de activiteit te bereiken bent, welke groep en school  uw kind zit, en of uw kind na de les zelfstandig naar huis gaat?  
Wilt u het ook melden als uw kind op de dag van de activiteit gebruikt maakt van de BSO en het bespreken met de BSO of brengen en halen mogelijk is? Het is namelijk niet altijd mogelijk om de kinderen van de BSO naar een andere locatie te brengen.
U ontvangt een bevestiging per mail of uw kind kan deelnemen aan de activiteit(en) en u krijgt bericht over de betaling. Betaalt u pas wanneer u een bevestiging binnen heeft. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de activiteit geannuleerd.

Vervoer kinderen
Het halen en brengen van en naar de activiteit van de kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Ga dus bij elke activiteit na of uw kind op de genoemde tijd en plaats aanwezig kan zijn. Om de rust in school en BSO te behouden kunt u 5 minuten voor aanvang de school in, wanneer de activiteit op een school is. Het is daarom ook niet mogelijk voor ouders in de school te wachten tot de activiteit afgelopen is.

Betaling
Als u een bevestiging van deelname heeft ontvangen, wordt u verzocht om voor aanvang van de activiteit het geld over te maken naar bankrekening NL91RABO0177069589 t.n.v. de Brede School Oostzaan. Belangrijk is dan dat u de naam van uw kind en de naam van de activiteit vermeldt.

Ideeën, wensen, vragen?
Heeft u ideeën, opmerkingen, vragen dan kunt u dit mailen naar onderstaand e-mailadres. Wij wensen uw kind veel plezier bij het volgen van de activiteiten van de Brede School Oostzaan!


Met vriendelijke groet,


Mariska van Driest, coördinator Brede School Oostzaan, telnr. 0628210415
Aanmelden via e-mail: activiteiten.oostzaan@gmail.comLaag inkomen en lid worden van een vereniging? Dat kan!
Voor kinderen uit gezinnen met lage inkomen is er een minima-regeling, die wordt uitgevoerd in combinatie met jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. Kijk welke Oostzaanse verenigingen zich hebben aangesloten: Zie https://meedoenzaanstad.nlNieuws

let op:

Gekke Beesten Kunst ook voor de groepen 3 en 4!! 
De kinderen ontdekken het omgaan met verschillende materialen en kunnen hun fantasie kwijt bij het maken van allerlei gekke beesten. Jose Conijn, beeldend kunstenaar van Fluxus, geeft de lessen.


De Rietkraag
dinsdag 9 mei t/m 27 juni (behalve 6 juni Derde Pinksterdag)
15.30 uur-17.00 uur (docent 15.15 uur aanwezig)
€ 12,50 totaal

Contact

Mariska van Driest
Brede School coördinator 
tel: 06-28210415
activiteiten.oostzaan@gmail.com