Aansprakelijkheid
Tijdens de activiteiten vallen de kinderen onder de wettelijke aansprakelijkheid en de verzekering van het individu. De Brede School Oostzaan, de scholen of andere partners zijn dus niet aansprakelijk. De Brede School Oostzaan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging en/of vermissing van eigendommen.

Foto’s
Tijdens de activiteit worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor publicitaire doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, geeft u dit dan door aan de coördinator Brede School Oostzaan.

Brede School Oostzaan geeft de persoonsgegevens van uw kind door aan de aanbieders van de activiteiten. Deze gegevens gebruiken zij om ouders enkinderen te informeren of te bereiken in geval van nood. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit doorgeven aan decoördinator Brede School Oostzaan.

Onze activiteiten