Vervoer

Het halen en brengen van en naar de activiteit van de kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Ga dus bij elke activiteit na of uw kind op de genoemde tijd en plaats aanwezig kan zijn.

Vervoer kinderen bij Buitenschoolse Opvang (BSO)

Voor de kinderen die gebruik maken van een buitenschoolse opvang (BSO); u moet doorgeven aan de BSO dat u uw kind opgeeft voor een activiteit. Ook of het vervoer door de BSO geregeld kan worden. Wacht u met betalen tot dit geregeld is.
Bij de activiteiten op school, die om 15.30 uur beginnen, is de docent om 15.15 uur aanwezig. De kinderen die dus eerder op school zijn, kunnen bij de docent wachten tot de les begint. De kinderen van de andere scholen moeten natuurlijk veilig en op hun gemak naar de activiteit toe kunnen gaan, dus om 15.30 uur begint de les.
Als u uw kind inschrijft voor de activiteiten dient u hiervoor te betalen. Inschrijven gaat via de Brede School Oostzaan.